Leif Kvande

Er internett en flopp likevel?

På tross av at bankene er langt framme teknologisk, hindres digitaliseringen av gamle forretningsmodeller. Leif Kvande skal snakke om hvorfor det er så vanskelig å digitalisere - også for bankene. Det er spesielt 3 kjennetegn banknæringen skal vokte seg for. Kom og hør et velment hjertesukk fra en engasjert teknologi-journalist som følger fintechnæringen tett.


Foredragsholder

Leif Håvar Kvande, Finansavisen

Leif er Journalist i Finansavisen