Kim Wikan Barth

Kundeopplevelse. Fra tomprat til handling.

...et foredrag om hvordan Gjensidige fikk hele organisasjonen til å gå i takt med kunden. Kundeorientering står sentralt i Gjensidiges strategi, og Kim vil vise eksempler på hvordan service design har gjort en forskjell hos Gjensidige, samt fortelle hvilke forretningsmessige resultater som har kommet ut av en langsiktig satsning på kundeorientering.


Foredragsholder

Kim Wikan Barth, Gjensidige

Kim Wikan Barth er Head of Brand i Gjensidige.