Kim Wikan Barth

Kim Wikan Barth, Gjensidige

Kim Wikan Barth er Head of Brand i Gjensidige.

Kim har hatt flere forskjellige stillinger i Gjensidige, de seneste årene som Head of Brand. I nåværende stilling har han søkt å forene merkevareledelse med kundeorientering og arbeid med kundeopplevelsen. I Gjensidige har han jobbet med hele bredden av tiltakskategorier som er nødvendig for reel kundeorientering av en organisasjon; alt fra strategi, service design, CEM, produkt og tjenesteutvikling, distribusjon, organisasjons- og ledelseskultur, insentivmodeller og KPI-strukturer


Foredrag

Kundeopplevelse. Fra tomprat til handling.

...et foredrag om hvordan Gjensidige fikk hele organisasjonen til å gå i takt med kunden. Kundeorientering står sentralt i Gjensidiges strategi, og Kim vil vise eksempler på hvordan service design har gjort en forskjell hos Gjensidige, samt fortelle hvilke forretningsmessige resultater som har kommet ut av en langsiktig satsning på kundeorientering.