Oda Sortland

Oda Sortland, Itera

Oda Sortland er nylig uteksaminert designer fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Hun er nå ansatt som tjenestedesigner på Itera.

Med sin masteroppgave tok Oda sikte på å designe en konseptuell forsikringstjeneste i et fremtidsscenarie - hvor tjenesten ville vært disruptiv dersom den ble realisert og lyktes i markedet. Tittelen på den ferdige oppgaven ble "User Generated Insurance - Using artificial intelligence to empower users and boost innovation".

Oppgaven ble nominert til Arkitektur- og Designhøgskolens pris for beste masteroppgave innen design denne høsten.

Under prosjektet hadde Oda veiledning fra Alexander Lie fra Forretningsløsninger i Sparebank 1 og Joachim Svela fra Itera, i tillegg til veilederne B. Lindquister og M. Sjaastad fra høgskolen.


Foredrag